Team ScheibenWG unterwegs, current rating 7

Arno Lingenhel

Birgit Lingenhel

Klaus Egger

Florian Lingenhel

Florian Wallisch

Livia Schmid

rated events

Golfen unterm Gletscher 2018 - 2018-06-10 - Innsbruck/Lüsens - Event TpT 2.9556 - rated as # 1

# Player Score Player TpT Rating
1 Livia Schmid 135 3.7500 731 (616) 115
2 Klaus Egger 110 3.0556 966 (877) 89
3 Florian Lingenhel 103 2.8611 1032 (975) 57
4 Florian Wallisch 112 3.1111 947 (900) 47
5 Arno Lingenhel 113 3.1389 938 (920) 18
6 Birgit Lingenhel 120 3.3333 872 (858) 14
Team Rating 65.2

Mudbowl 2018 - 2018-04-21 - Wagrain - Event TpT 3.0222 - rated as # 2

# Player Score Player TpT Rating
1 Arno Lingenhel 171 3.1667 952 (925) 27
2 Birgit Lingenhel 189 3.5000 842 (845) -3
3 Florian Lingenhel 169 3.1296 964 (976) -12
Team Rating 4

Oberösterreich Open 2018 - 2018-06-16 - St. Thomas/Blasenstein - Event TpT 2.9302 - rated as # 3

# Player Score Player TpT Rating
1 Florian Lingenhel 196 3.1111 938 (980) -42
2 Birgit Lingenhel 224 3.5556 787 (832) -45
3 Arno Lingenhel 211 3.3492 857 (915) -58
Team Rating -48.33