Administration

switch name order
Mehrfachauswahl mit gedrückter Strg- bzw Umschalt-Taste möglich


Budapest Open (Budapest/Obuda) 16./17. April 2004
2.Runde der Austro-Hungaro-Tour 04
road map   Bilder      
  18 18 18    6    2  
OPEN MEN
 1. Wolfgang Pachler 53 53 54 160 17 177  4 181
 2. Otfried Derschmidt 55
52
52
159 18 177  5 182
 3. Max Hable 54 55 58 167 18 185    
 4. Werner Mooshammer 53 59 56 168 19 187    
 4. Richárd Krakkó (HU) 58 53 56 167 20 187    
 6. Péter Hársfai (HU) 56 58 56 170        
 6. Til Schönmayr 58 60
52
170        
 6. Bernd Wender 56 60 54 170        
 9. Laszlo Gaspar (HU) 60 58 53 171        
10. Harald Dehner 57 59 56 172        
10. Fritz Seiringer 59 57 56 172        
12. Martin Gutternigg 59 56 58 173        
13. Michael Kalcher 57 62 55 174        
13. Jonas Marosi 60 56 58 174        
15. Stefan Jaquemar 56 59 62 177        
16. Tim McVitty (NZ) 60 60 59 179        
16. Roland Schönmayr 58 60 61 179        
18. Emanuel Mairinger 61 59 60 180        
19. Zsolt Strohoffer (HU) 65 62 66 193        
20. Péter Krámer (HU) 61 69 64 194        
21. Karl Heinz Bujnoch 69 68 67 204        
22. Martin Zeilbauer 73 65 68 206        
23. Benny Zalán (HU) 73 69 68 210        
24. Csaba Balsai (HU) 70 80 77 227        
NF Neil Peters (UK) 75 79        
OPEN WOMEN
 1. Waltraud Brunner
75
79 78 232        
MASTERS MEN
 1. Bernd Wender 56 60 54 170        
 2. Fritz Seiringer 59 57 56 172        
 3. Roland Schönmayr 58 60 61 179        
MASTERS WOMEN
 1. Waltraud Brunner
75
79 78 232