Administration

switch name order
Mehrfachauswahl mit gedrückter Strg- bzw Umschalt-Taste möglich


Offene niederösterreichische Meisterschaften (Ybbs) 12. November 2016
  13 13  
OPEN MEN
 1. Gerhard Fluch
39
44 83
 2. Alois Obernberger 43 42 85
 2. Bonaventura Amann 45 40 85
 4. Lukas Froschauer 41 46 87
 4. Gerold Lehner 41 46 87
 4. Werner Mooshammer 42 45 87
 7. Eric Osterwinter 42 46 88
 7. Harald Neumayr 48 40 88
 7. Manuel Auböck 43 45 88
 7. Daniel Wilging 48 40 88
11. Karl Seper 44 46 90
12. Andreas Blesberger 45 46 91
13. Peter Schickbauer 47 46 93
13. Stefan Peham 43 50 93
13. Bernhard Fingernagl 47 46 93
16. Michael Waidhofer 47 47 94
17. Andreas Walter 49 48 97
17. Helmut Heizeneder 47 50 97
17. Robin Binder 49 48 97
20. Karl Buchberger 49 50 99
20. Stanislaus Amann 50 49 99
20. Lukas Hofbauer 49 50 99
23. Jonas Neulinger 50 50 100
24. Balázs-Peter Metzger 52 49 101
24. Franz Buchberger 49 52 101
26. Patrick Reisenegger 50 52 102
26. Bernhard Obernberger 46 56 102
26. Norbert Purner 52 50 102
26. Ludwig Ertl 51 51 102
26. Konrad Ertl 51 51 102
31. Gerald Froschauer 53 51 104
32. Dominik Scherer 52 53 105
33. Thomas Spritzendorfer 51 55 106
34. Peter Mayrhofer 54 56 110
35. Stefan Mistelbauer 58 54 112
36. Daniel Mayrhofer 57 60 117
37. Sebastian Katteneder 60 63 123
38. Helmut Obernberger 65 59 124
38. Wolfgang Raab 57 67 124
40. Constantin Mille 66 71 137
41. Gabriel Weinberger 75 71 146
42. Marton Metzger 95 67 162
OPEN WOMEN
 1. Marjo Huhtala (FI)
53
53
106
 2. Gabriele Gould
53
55 108
 3. Magda Kiss 57
53
110
 4. Gabriele Schmidthuber 62 59 121
 5. Anita Mayrhofer 61 68 129
 5. Lea Schadenhofer 63 66 129
 7. Astrid Neulinger 68 63 131
 8. Caroline Schroll 63 69 132
 9. Petra Mille 70 76 146
JUNIORS MEN
 1. Bonaventura Amann 45 40 85
 2. Daniel Wilging 48 40 88
 3. Robin Binder 49 48 97
 4. Jonas Neulinger 50 50 100
 5. Ludwig Ertl 51 51 102
 5. Konrad Ertl 51 51 102
 7. Dominik Scherer 52 53 105
 8. Daniel Mayrhofer 57 60 117
 9. Sebastian Katteneder 60 63 123
10. Constantin Mille 66 71 137
JUNIORS WOMEN
 1. Lea Schadenhofer 63 66 129